26 جنوري 2017 1915
عام

اڄ تاريخ ۾: 26 جنوري 2017 1915 ün

اڄ تاريخ 26 ۾ جنوري 1925 قانون نمبر 548 آرگلي ڪاراديري شيمنفرفررلي جي تعمير ۽ آپريشن تي جاري ڪئي وئي. 26 جنوري 2017 1915 چاناک ڪليج جي پل لاء فراهم ڪيو ويو آهي. ڊييليم-لاکڪ-ايس-تعمير جي تعمير جو مرڪز ٽنڊو ورتي